Monumentjes voor roemloze levens

Hoe verder je als historicus teruggaat in de tijd, hoe moeilijker het wordt zicht te krijgen op de levens van vrouwen. Dat geldt ook voor adellijke vrouwen, al hebben die meer bronnen nagelaten dan hun seksegenoten uit lagere standen. Voor de negentiende en achttiende eeuw geldt nog wel dat van sommigen van hen hele pakketten…